Eğitime Yaklaşımımız

Beshara’nın bakış açısı yeni bir buluş değildir, aksine bir kaç bin yıldır bilinmektedir. Şu an farklı olan bu bilgiyi araştırmaya istekli ve arzu duyan herkesin erişebilmesidir. Bu yüzyıllar öncesinden aktarılan bilgiyi bize yansıtan ise bazı ilham almış, özel kişilerin yazdığı metinlerdir.

Kendini bilme doğuştan gelir. Beshara’nın ana amacı her bireyin doğuştan gelen hakkı olan bu bilgiyi ortaya çıkarmaktır. Bu aslında her zaman bildiğimiz ama unuttuğumuz bir şeyleri hatırlamak olarak açıklanabilir. Eğitim “içten gelen”, “içsel” manasındaki “ezoterik” kelimesi ile de tanımlanabilir.

Ezoterik eğitim iki önemli kola ayrılır:

1- Merkezimizdeki, özümüzdeki insanlığa yaklaştıkça, keşfettiklerimizin evrenselliği fark edilir
2- Birbirimizle ve dünyayla olan bağlantımızın gerçek değeri, fark ettikçe artar

Kimsenin kimseye kendi içsel gerçeği ile ilgili bir şey öğretemeyeceği gerçeğine derinden saygı duyulur. Bu sebeple de Beshara’da hiç öğretmen yoktur. Ancak tabii ki uzun yıllardır kurslara hizmet etmek konusunda yüksek deneyimleri olan ve kendilerini ileri düzey ‘kendini bilme’ eğitimlerine adamış, tecrübeli bir gönüllü kolaylaştırıcı grubu vardır.

Kolaylaştırıcı rolü, öğrenme sorumluluğu tamamen öğrencide kalırken onu bu yolda cesaretlendirmek, tavsiyelerde bulunmak ve yönlendirmek suretiyle destek olmaktır. Bunu her öğrencinin kendi eğitimindeki anahtarı sayılan “öğrencinin niyeti” takip eder. Bu niyetin iyiliği ve mümkün olduğunca net bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir.

Beshara kurslarının içeriği, severek takip edildiğinde, en büyük desteği sunar ve böylece bütün zorlukların üstesinden kolayca gelinebilir. Bütün potansiyel öğrenciler Beshara’nın amaçlarını veya tutumunu anlamaları, bahsedilen eğitimin bir tadına bakabilmeleri için uzun dönem kurslardan önce kısa dönem kurslara katılımlara teşvik edilirler.

Eğitimlere eski anlayışların ağırlığı olmadan, özgürce dahil olmak çok önemlidir. Aynı zamanda bir kursta kursun yalnızca bir yönüyle değil, tümüyle ilgilenmek de çok önemlidir. Açık ve alıcı bir tutumla yaklaşıldığında teslim alacağımız şeylerin kelimenin tam anlamıyla sınırı yoktur.