Tarihçe

Tarihçe

Birleşik Krallık’ta ve genel olarak Batı’da, 1960’lar kurulu düzenin yoğun bir şekilde sorgulandığı yıllardır. Birçok insan, önceki jenerasyonların yaptıklarını tekrar etmektense, hayatın ve varoluşun başka yollarının mümkün olduğunu fark etmeye başlamıştır. Bu kimileri için genç olmaya özgü bir asilik iken, kimileri için ise aşk ve güzellik üzerine kurulu daha geniş bir vizyon aramak için ilham kaynağıdır. Bir çoğu genç, bazıları yaşlıdır. Beshara olarak ortaya çıkan şey, söz konusu kültürel değişimin özünde vardır ve zaman içerisinde, varlığın birliği prensibini ve kültürel çıkarımlarını bundan faydalanabilecek herkese tanıtmak amacıyla Beshara Okulu kurulur.

Bülent Rauf, bu süreçte önemli bir rol oynar. 1911’de İstanbul’da doğan Bülent Rauf, evde geleneksel bir Osmanlı eğitimi görmüş ve sonra da Batı eğitiminin en iyisini almak için de ABD’de Cornell ve Yale’e gitmiştir. “Ezoterik” veya manevi eğitime olan ilgisi, hem anne hem baba tarafından, ailesinden gelmektedir ve Mevlana ile İbn-i Arabi gibi Orta Doğu’nun büyük mutasavvıflarının sunduğu varlığın birliği (vahdet-i vücud) kültürünün içinde büyümüştür. 1960’ların ortalarında İngiltere’ye gelen Bülent, sadece bir grup mutasavvıfın muhafaza ettiği fikir ve içgörülerin herkese açık bir eğitimin parçası olmasına ihtiyaç olduğunu fark eder.

Aynı dönemde Londra’da, Pir Vilayat Inayat Khan’ın takipçileri (The Sufi Order in the West) ve Hristiyan şifa grupları da dahil olmak üzere başka gruplar da bir araya gelmektedir. Sör George Trevelyan himayesinde Shropshire’daki Attingham Park’ta büyük hafta sonu buluşmaları düzenlenmektedir. Çeşitli grupların bir araya geldiği bir dönemdir ve 1971’de Gloucestershire’daki Swyre Çiftliği’nde ilk önceleri Reshad Feild tarafından yönetilecek olan bir merkez kurulur. Feild, Bülent Rauf ile bir kaç sene önce tanışmıştır ve Pir Vilayat’ın da temsilciliğini yapmaktadır. Bir mütevelli heyeti ile birlikte bir vakıf kurulur. Heyetin başkanlığını bir rahip olmak üzere eğitimini sürdürmekte olan Peter Dewey üstlenir. Bülent Rauf’la istişare edildikten sonra Beshara ismi ortaya çıkar ve vakfın adı Beshara Vakfı (The Beshara Trust) olur. Bülent Rauf sevginin taşkın gücünün bilgi yoluyla odaklanabileceğini, aksi takdirde zamanla gelen değişimle birlikte dağılıp yok olacağını fark eder ve Mevlana ve diğerlerinin yanında İbn-i Arabi’nin de çalışılmasına ön ayak olur. Okulun müfredatı oluşmaya başlamıştır.

ABD dahil olmak üzere, tüm dünyadan insanlar Swyre Çiftliği’nin çekimine kapılır ve var oluşun birliği üzerine bir eğitim almaya başlar. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra, birlik prensiplerinin sağlam bir şekilde oturması için daha konsantre bir çalışmanın gerekliliği hissedilir. Bunu takiben İskoçya sınırında harabe halinde bir ev keşfedilir. 1975’te, İskoçya sınırında kısmen restore edilen Chisholme House’da Beshara Yoğun Ezoterik Eğitim Okulu (Beshara School of Intensive Esoteric Education) açılır. O zamandan bu yana dünyanın dört bir yanından yüzlerce öğrenci Chisholme’da öğrenci veya gönüllü çalışanlar olarak zaman geçirmeye gelmeye devam etmektedir.

1976’da, Chisholme’un kaldırabileceğinden daha fazla başvuran olmasıyla birlikte daha büyük bir mekana geçilmesi gerektiği anlaşılır. Gloucestershire’da, Swyre Çiftliği yakınlarında bulunan ve eskiden J.G. Bennett’in düzenlediği kurslara ev sahipliği yapan Sherborne House bu iş için ideal bir yerdir. 1972-1974 yılları arasında öğrenciler için Swyre Çiftliği’nde sohbetler düzenlemiş olan ve sohbetleri daha sonra Intimations adı altında Beshara Publications’dan yayınlanan J.G. Bennett ile vakfın yakın bir ilişkisi vardır.

J.G. Bennett’in öğrencilerinden olmakla birlikte, daha çok Akademi Ödülü adayı bir aktris olmasıyla tanınan Diane Cilento Beshara ile bağlantılar kurar ve daha sonra da Avustralya Queensland’de bir Beshara Okulu kurar. Birçok Avustralyalı burada kurslara katılır ve 1970’ler ve 80’lerde çalışmalarına devam etmek amacıyla Chisholme’a da gelirler. Sherborne’daki ilk kurs sırasında Grenville Collins ve Bülent Rauf, İbn-i Arabi’nin fikirlerinin daha yaygın bir şekilde tercüme edilmesi ve yayılması için akademik bir kurumun gerekliliğini görür. Bir duyuru yapılarak üyeler toplanır, bir komite oluşturulur ve The Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society adı altında bir dernek kurulur.

Aynı zamanlarda karşılıklı sohbete, öz sorumluluğa ve içsel eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olan ruhani bir ‘tat’ geliştirilmesine odaklanan ‘ikinci’ bir kurs geliştirilir. Bu kursların ilki, geniş kapsamlı bir restorasyondan geçmesinin ardından 1978’de Chisholme House’da gerçekleştirilir ve gelecek yıllar boyunca altı aylık kurslar ikişer halde paralel olarak yürütülür.

Finansal zorluklar sebebiyle 1978’de Swyre Çiftliği satılır ve Beshara Vakfı faaliyetlerini Sherborne’un eskiden ahır olarak kullanılan tesislerinde uzun yıllar boyunca sürdürür. Vakfın faaliyetleri 1988’den 1990’a kadar ise Oxfordshire’daki Frilford Grange’de devam eder. Bu zaman zarfında, tanınmış bilim adamları ve eğitimciler düzenli olarak ders vermeye gelir. Diğer yandan Beshara Magazine dergisi gelişmekte ve ilgi görmektedir. Bir süre sonra finansal zorluklar sebebiyle bu sefer de Frilford’un satılmasını ve Beshara Magazine’in kapanmasını takiben Beshara Okulu’nun odağı Chisholme Enstitüsü’ne kayar fakat kurslar Avustralya, ABD ve İsrail’de devam ederken, Endonezya’da da yeni kurslar düzenlenmektedir.

Bülent Rauf’un 1987’deki vefatının ardından Chisholme’daki Beshara Okulu’nun müdürü Peter Young olur ve 2015’te emekli olmasına değin yaklaşık 30 yıl boyunca kursları düzenlemeye devam eder. Bu zaman zarfında ev ve içinde bulunduğu arazi elden geçirilir ve aynı zamanda başka kurslar da geliştirilir. Günümüzde bağımsız bir takım gruplar ve Beshara Okulu’nun uzun soluklu öğrencileri tarafından oluşturulmuş olan hayırseverlik kurumları, dünyanın çeşitli yerlerinde kurs ve çalışma grubu imkanları sunmaya devam etmektedir.

Beshara Vakfı, Birleşik Krallık’ta 2011’den bu yana her yıl düzenlenen Beshara Lecture dahil olmak üzere kurslar ve sohbetler düzenlemektedir. Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinin ev sahibi olan Vakıf, ‘müjde’ anlamına gelen Beshara adı altında toplanan tüm bağlı kurumları desteklemektedir.